farnost_brusno

Plánované akcie na druhý polrok 2016:

 • Putovanie obrazu božieho milosrdenstva po rodinách
 • Kurz pečenia pre deti a dospelých
 • Kurz varenia pre deti a miništrantov – vedie Marek Veverka
 • Stretnutia speváckeho zboru
 • Detské sv. omše
 • Patrocínium farnosti  Sv. Ondreja – stretnutie pri guľáši
 • Rorátne sv. omše pre deti a mladých
 • Rorátne sv. omše pre dospelých
 • Kurz pečenia vianočných oblátok na fare – vedie Marek Veverka
 • Kurz pečenia medovníkov vedie – Marek Veverka
 • Akcia Pomôžme sv. Mikulášovi
 • Silvestrovský večierok