heavenly-court

“Môžeme prosiť o milosrdenstvo. Ale s akým právom požadujeme spravodlivosť?”

(Nicolás Gómez Dávila)

 

Pozývame vás na Vianočný koncert 2019, ktorý bude v kostole 16. 12. 2019 o 9:00 hod.
Ideálny mix tradičných, ale tiež populárnych vianočných piesní z celého sveta, hudby z obľúbených rozprávok a samozrejme našich nádherných ľudových kolied.

 

Program farského úradu na Sv. Ondreja, apoštola
(Od sv. Ondreja do Troch Kráľov)

30.11.2019
10:00 Slávnostná sv. omša, patrocínium kostola Sv. Ondreja – patrón farnosti a našej obce. Po sv. omši guľáš a čipkárskô na farskom dvore pre všetkých.
17:00 Výroba  adventných vencov na fare pre všetkých a namiešanie alko a nealko drinku na slávnosť sv. Ondreja.

02.12.2019
06:00 Rorátna sv. omša  pri sviečkach, s raňajkami na fare a s mini duchovnými cvičeniami.

11.12.2019
06:00 Rorátna sv. omša pri sviečkach, s raňajkami na fare a s mini duchovnými cvičeniami.

12.12.2019
18:00 Zdobenie vianočných medovníkov na fare. Tradície našich starých mám.

16.12.2019  
06:00 Rorátna sv. omša pri sviečkach, s raňajkami na fare a s mini duchovnými cvičeniami.
18:00 Predvianočný čas na fare: pečene vianočné pečivo a punč na farskom dvore.

20.12.2019  
16:00 Roznesenie medovníkov starým a chorým po farnosti. Kto chce, môže sa zapojiť.

23.12.2019  
16:30 Zdobenie vianočného stromčeka v kostole s farnosťou, pre všetkých.

24.12.2019  
22:00 Slávnostná sv. omša vo filiálnom kostole Sv. Jána Krstiteľa v Pohronskom Bukovci
23:00 Slávnostná polnočná sv. omša vo farskom kostole Sv. Ondreja

25.12.2019 Narodenie Pána  
08:00 Brusno Pastierska
09:15 Pohronský Bukovec
10:30 Slávnostná farská  sv. omša Brusno

26.12.2019  Sv. Štefana 1. Mučeníka   
08:00 Brusno
09:15 Pohronský Bukovec
10:30 Brusno
13:30 Koledníci Dobrej Noviny a návšteva farnosti po domoch

27.12.2019  
13:30 Poďakovanie koledníkov a vyzdvihnutie darčekov pre tých, ktorí koledovali.

29.12.2019  
Po obede slávnostný koncert  farský úrad s obecným úradom vo farskom kostole Sv. Ondreja,  srdečne pozývame.

31.12.2019
15:00 Ďakovná sv. omša na konci kalendárneho roka.

01.01.2020 Slávnostná sv. omša Panny Márie Bohorodičky na začiatku občianskeho roka  
08:00 Brusno
09:15 Pohronský Bukovec
10:30 Brusno

Ochrana osobných údajov