EhnWBcOUcAEbkEo (resized)

“Utrpenia, ktoré prídu, budú priamo úmerné počtu ľudí, ktorí popierajú Boha a ich hriechom. Čím viac hriešnikov a hriechov bude na zemi, tým viac na nás dopadne utrpenie. Nemôžeme zabrániť súženiu, ale môžeme zmierniť jeho intenzitu.”

(Renaissance Française)

 

 

Ochrana osobných údajov